به گزارش روابط عمومی داره کل بهزیستی استان دوره آموزشی فرایندهای مددکاری اجتماعی برگزار شد.

برپایه این گزارش رجبی سرپرست بهزیستی ضمن عرض خیرمقدم وتشکر از حضور کارشناسان از استانهای هم جوار در این دوره دوروزه ،مباحثی در خصوص وظایف بهزیستی خصوصاً فرایند مددکاری مطرح نمود.

در ادامه موهبتی معاون اجتماعی بهزیستی استان شرکت کنندگان در این دوره مصوب را 40 نفر از کارشناسان مددکاری بهزیستی استانهای یزد،سیستان وبلوچستان،کرمان،خراسان رضوی،خراسان شمالی وخراسان جنوبی معرفی کرد وابراز امیدواری نمودتا مددکاران شاغل در مراکز اورژانس اجتماعی بهزیستی با گذراندن این دوره با مباحث کلیات مددکاری اجتماعی ،فرایند جمع آوردن اطلاعات وتحلیل آن،فرایند تشخیص مشکل ،فرایند تدوین طرح یا برنامه کمکی ،نحوه اجرای طرح یا برنامه کمکی وپیگیری آشنا شوند.

موهبتی همچنین از حضور دکترای مددکاری آقای جوادی مدرس کشوری ستاد فوریتهای اجتماعی برای تدریس در این دوره تشکر نمود.

pcuxguuzkn4aha6xtxhs