با عنایت به بررسی عملکرد 6 ماهه اول روابط عمومی های ادارات بهزیستی توسط روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان ، این شهرستان موفق به کسب رتبه چهارم گردید . در پی کسب این مهم حسینی مقدم سرپرست اداره این موفقیت را حاصل نگاه مدبرانه مدیران استان و تلاش همکاران روابط عمومی این اداره آقایان نوروزعلی رمضانی ، سامان ریاسی و ایمان  کارگشا دانست .وی افزود امروزه پیشبرد اهداف و برنامه های یک سازمان با تقویت انگیزه های جمعی، آگاهی عمومی و اعتماد مردمی امکان پذیر است. در این میان ابعاد گسترده تاثیر ارتباطات و اطلاعات بر کارآمدی دستگاه ها، موجب نگاه ویژه مدیران به نقش و جایگاه روابط عمومی گردیده است. از همین رو سازمان های پیشرو علاوه بر اینکه روابط عمومی را به مشابه کانون تفکر برای مدیریت افکار در جامعه و هنری برای یافتن رمز نفوذ در دل ها می دانند به توسعه روابط عمومی به عنوان یک سامانه مشورتی و مدیریتی و نیز عنصر اصلی ارتقا و پیشرفت سازمانی تاکید می نماید. از سوی دیگر نام گذاری سال جاری به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) این وظیفه را بر دوش تلاش گران روابط عمومی می نهد تا به عنوان یکی از مهمترین هدایت کنندگان فضای فکری جامعه برای تحقیق این حماسه نزد افکار عمومی تلاش نمایند.

 

IMG 4493